history_section_01_2
history_section_01_1

آینده در دستانکودکان ما نهفته است

استعدادیابی

علوم زیستی

علوم پایه

چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد.

چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد.

چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد.

چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد.

چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد.

چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد.
پیش دبستانیو مهد شبانه روزی ندای مادر

1394

آغاز به کار

با هدف تاکید بر اصل مهارت محوری و بازی محوری در فرایند یاددهی و یادگیری

history_section_03_1

1995

تاسیس مهد شبانه روزی

امروزه دغدغه بسیاری از والدین شاغل تنهایی کودکان می باشد
.والدین شاغل معمولا برای شب می توانند کنار کودک خود باشند .

history_section_03_2

1398

کار اجرایی

به مدت ۴ سال سرگروه آموزشی سازمان آموزش و پرورش استان اصفهان (دوره پیش دبستان)

history_section_03_3

1402

با افتخار در خدمتیم

بهره گیری از فعالیت‌های متنوع (بازی،حرکت،تجربه اندوزی،اندیشه ورزی و .....)در راستای همه جانبه  و کسب مهارت تعادل و گفتگو ،و تجربه زیست در کنار همسالان

history_section_03_4

محیط امن

با تمام نیرو و امکانات در خدمت نوگلانیم

مهد شبانه روزی

خبر خوب به تمامی مادران شاغل

استعدادیابی

استعدادیابی مسیر دستیابی به قله های موفقیت